KATTUNGAR VÄNTAS HÖSTEN 2020.
VID INTRESSE SVARAR JAG ENDAST PÅ MAIL.
Vi finns även på FB. S* Rexture*s LaPerm
inger.nylander@telia.com