Inger Nylander 070-6416683 inger.nylander@telia.com Finns även på FB under S* Rexture's LaPerm